Latest Entries

Ag argóint ar son Iosrael i gcomhthéacs Éireannach

09-24-2011cgr2000ie

Beidh aistriúchán ar fáil anseo i gceann cúpla lá.

Arguing for Israel in an Irish Context

09-24-2011cgr2000ie

So  you’re  trying  to convince some Irish people that Israel actually isn’t The Most Evil Country ever? Just because you have lots of facts on … Continue reading

MASHAV: Cúnamh ó Iosrael

08-4-2011cgr2000ie

Is é MASHAV an clár cúnaimh atá ag Rialtas an Iosrael chun cuidiú le tíortha atá i mbéal forbartha Bhí clár cúnaimh oifigiúil ag Iosrael … Continue reading

MASHAV: Help from Israel

08-4-2011cgr2000ie

MASHAV is the Israeli Government’s program of assistance to countries undergoing development. Israel has had an official development aid program since 1958. It has grown … Continue reading

Greann Éireannach-Giúdach.

07-19-2011cgr2000ie

Ghoid Pádraig uaireadóir óir an raibí. Chuaigh sé chuig an sagart chun a scéal a insint. Dúirt sé leis “A shagart, ghoid mé uaireadóir óir.” … Continue reading

Blame the Jews!

07-19-2011cgr2000ie

This song (song?) goes with the tune of “If you’re happy and you know it, clap your hands”. You can get the gist here: If … Continue reading

An Tuirc agus a Chríocha faoi Fhorghabháil

07-7-2011cgr2000ie

An Tuirc – tír mór agus iontach, baile Atatuirce, tír na Mosc Gorm agus sléibhe Ararat, baile chosantóirí mhuintir Gaza. Tír lán de stair, stair … Continue reading

Turkey and its Occupied Territories.

07-7-2011cgr2000ie

Turkey – a great and wonderful country. Home of Ataturk, land of the Blue Mosque and Mount Ararat, home of the defenders of the people … Continue reading

Gilad Shalit: I mbraighdeanas ó 2006 i leith

06-24-2011cgr2000ie

An gcuimhníonn tú mí an Meitheamh sa bhliain 2006? An gcuimhníonn tú cad a bhí tú ag déanamh, na háiteanna in a raibh tú, an … Continue reading

Gilad Shalit: In Captivity since 2006

06-24-2011cgr2000ie

Do you remember the month of June in 2006? Do you remember what you were doing, the places you visited, what the weather was like … Continue reading

Alt Aicmeach Frith-Iosraelach

06-8-2011cgr2000ie

Tarraingeoidh an mír seo príomh-ábhar an ailt. Beidh líomhain míchuíosach ann faoin Stát Iosrael – mar shampla, go stát leithleachais é nó go dhéanann na … Continue reading

The Generic Anti-Israeli Article

06-8-2011cgr2000ie

This paragraph will introduce the main theme of the article. There will be extravagant allegations in it about the State of Israel – for example, … Continue reading

Seachtain na Dlúthpháirtíochta Palaistíne ag an Ollscoil

05-31-2011cgr2000ie

Fáilte romhaibh go léir chuig ár ollscoil. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as bhur cuairt anseo. Mar a feiceann sibh, tá alán rudái … Continue reading

Palestine Solidarity Week at the University

05-31-2011cgr2000ie

Welcome to our university. I hope you all enjoy your visit here. As you see, there are a lot of things going on here at … Continue reading

Ceachtanna Eabhrais d’Éirinn

05-30-2011cgr2000ie

Léígh an alt seo, le do thoil. Obair den scoth is ea é. Sé mo thuairim go bhfuil níos mó ‘chutzpah’ ag teastáil uainn in … Continue reading

Hebrew Lessons for Ireland

05-30-2011cgr2000ie

Read this article, please. It’s an excellent piece of work. In my opinion we need more ‘chutzpah’ in our current difficulties – an awful lot … Continue reading

Iosrael: Naoi Míle I Gcónaí ó Scriosadh

05-22-2011cgr2000ie

Sula léann tú an iomarca focail, eirí as an léamh ar feadh cúpla nóiméad. Cibé áit ina bhfuil tú, cuimhnigh ar áit eile a bhfuil … Continue reading

Israel: Always Nine Miles from Destruction

05-22-2011cgr2000ie

Before you go too far, stop reading for a couple of minutes. Wherever you are, think of a place that’s roughly nine miles away (or … Continue reading

Gá Neamhchlaontachta ar Lá Nacba

05-15-2011cgr2000ie

Tharla sé go han-mhall, agus mar a tharla sé an-mhall, níor thug éinne faoi deara go raibh sé ag tarlú. Ní raibh aon scuaine dídeanaithe … Continue reading

A Need for Balance on Naqba Day

05-15-2011cgr2000ie

It happened very slowly and because it happened so slowly, no-one noticed it was happening. There were no queues of sad, tired refugees trudging wearily … Continue reading

Laethanta Saoire san Iosrael (Níos Mó)!

05-9-2011cgr2000ie

Anuraidh, sa Ríocht Aontaithe, shocraigh an tÚdarás na Caighdeáin Fógraíochta (UCF) fógrán Iosraelach cuartaíochta a thoirmeasc. An fáth? Bhí cúpla íomhánna ann ó Iarúsailéim Thoir: … Continue reading

Going on Holidays in (Greater) Israel!

05-9-2011cgr2000ie

In the United Kingdom last year, the Advertising Standards Authority (ASA) decided to ban an Israeli tourism advertisement. The reason? There were a few pictures … Continue reading

Fiacha ag Giúdachas ar an Daonnacht

05-2-2011cgr2000ie

Bhí mé i mo luí ar mo leaba lag tar éis breith clainne. Thóg mo mháthair chéile an leanbh suas agus thosaigh ag cothú sí … Continue reading

The Debt of Humanity to Judaism

05-2-2011cgr2000ie

I lay on my bed weak after childbirth. My mother-in-law picked up the baby and started feeding her milk. I knew what she was doing. … Continue reading

Gaza: “Níl aon aothú daonchairdiúil”.

04-24-2011cgr2000ie

An gcuimhníonn tú an scéal nuachta anuraidh faoi na longa (An Mavi Marmara agus an Rachel Corrie) a bhí ag iarraidh bia agus leigheas a … Continue reading

Gaza: “There is no humanitarian crisis”.

04-24-2011cgr2000ie

Do you remember the news story last year about the ships (The Mavi Marmara and the Rachel Corrie) that were trying to deliver food and … Continue reading

Dlí Ioslamach: Scéal Dainéal.

04-23-2011cgr2000ie

Tháinig sí ó na hOileáin Fhilipíneacha chun post glantacháin a ghlacadh san Araib Shádach. Theastaigh sí airgead a thuilleamh chun a triúr leanaí a tacaigh … Continue reading

Islamic Law: Daniel’s Story.

04-23-2011cgr2000ie

She came from the Philippines to take up a cleaning job in Saudi Arabia. She wanted to earn money to support her three children and … Continue reading

Cibé is mian le HAMAS & Hezbollah

04-14-2011cgr2000ie

Cúpla bliain ó shin, bhí me i siopa do leabhair réchaite sa bhaile Éireannach ina bhfuilim i mo chónaí nuair chonaic mé an leabhair seo. … Continue reading

What HAMAS and Hezbollah want.

04-14-2011cgr2000ie

A couple of years ago, I was in a secondhand bookshop in the small Irish town where I live when I saw this book. Written … Continue reading

Éilliú: Ag Diúl Beatha ón Phobal

04-10-2011cgr2000ie

Deirtear go dtugann an gnáth teaghlaigh Gréigeach €1500 mar breabanna gach bhliain. Sa Tuinéis, is cosúil go bhfuil an staid níos measa, i bhfad níos … Continue reading

Corruption: Draining the life from the community

04-10-2011cgr2000ie

It is said that the average Greek family pays €1500 in bribes every year. In Tunisia, it seems that the situation is worse, much worse. … Continue reading

Athmachnamh Tuairisce Goldstone.

04-4-2011cgr2000ie

Tá alt suimiúl sa nasc seo thíos faoin Tuairisc Goldstone. Ullmhaíodh an tuairisc seo sa bhliain 2009 – i ndiaidh 20 lá fóréigin sa mhí … Continue reading

Reconsideration of the Goldstone Report

04-4-2011cgr2000ie

There’s an interesting article about the Goldstone Report contained in the link below. This report was prepared in 2009 after 20 days of violence in … Continue reading

Aothú Sláintíochta i nGaza

03-26-2011cgr2000ie

I mí an Mhárta 2007, sa sráidbhaile Umm Al-Nasr i dtuaisceart Ghaza, fuair cúigear bás nuair a thug taiscumar mhór múnlaigh uaidh. Snigh an taoide … Continue reading

Sanitation Crisis in Gaza.

03-26-2011cgr2000ie

In March 2007, in the village of Umm Al-Nasr in the north of Gaza, five people died when a large sewerage storage tank collapsed. The … Continue reading

Chearta na mBan: Ó Maracó chuig an Iaráin.

03-20-2011cgr2000ie

Nua-Shéalainn a bhí an chéad tír a thug an ceart vótála do na mná. Tharla sé sin sa bhliain 1893 ach bhí air na saoránaigh … Continue reading

Women’s Rights: From Morocco to Iran.

03-19-2011cgr2000ie

The first country that gave the right to vote to women was New Zealand. That happened in the year 1893 but New Zealand’s female citizens … Continue reading

Ár Dearmadta an tSiria (Dréacht)

03-13-2011cgr2000ie

Is tír sa Mheán-Oirthear é an tSiria – tír le daonra de thart ar 22 milliún duine. Tá sé sa chrích ag an Iaráic ar … Continue reading

Syria’s Forgotten Massacre

03-13-2011cgr2000ie

Syria is a country in the Middle East of some 22 million people. It’s bordered by Iraq to the east, Jordan to the south, Israel … Continue reading

Browse by Topic